• ७ जेठ २०८१, सोमवार

यतिखेर गुनासो ब्यक्त गर्ने कुनै शब्द छैन 

यतिखेर गुनासो ब्यक्त गर्ने कुनै शब्द छैन यतिखेर गुनासो ब्यक्त गर्ने कुनै शब्द छैन यतिखेर गुनासो ब्यक्त गर्ने कुनै शब्द छैन यतिखेर गुनासो ब्यक्त गर्ने कुनै शब्द छैन। 

रौतहट — पूर्व–पश्चिम राजमार्गको चन्द्रनिगाहपुर–धन्सार खण्डको लामाहा बस्तीका ७८ वर्षीय शेरबहादुर पहरीसित यतिखेर गुनासो ब्यक्त गर्ने कुनै शब्द छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत माग्न आउनेसित उनले गुनासो पनि गर्ने छैनन् ।रौतहट — पूर्व–पश्चिम राजमार्गको चन्द्रनिगाहपुर–धन्सार खण्डको लामाहा बस्तीका ७८ वर्षीय शेरबहादुर पहरीसित यतिखेर गुनासो ब्यक्त गर्ने कुनै शब्द छैन ।


स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत माग्न आउनेसित उनले गुनासो पनि गर्ने छैनन् ।रौतहट — पूर्व–पश्चिम राजमार्गको चन्द्रनिगाहपुर–धन्सार खण्डको लामाहा बस्तीका ७८ वर्षीय शेरबहादुर पहरीसित यतिखेर गुनासो ब्यक्त गर्ने कुनै शब्द छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत माग्न आउनेसित उनले गुनासो पनि गर्ने छैनन् ।रौतहट — पूर्व–पश्चिम राजमार्गको चन्द्रनिगाहपुर–धन्सार खण्डको लामाहा बस्तीका ७८ वर्षीय शेरबहादुर पहरीसित यतिखेर गुनासो ब्यक्त गर्ने कुनै शब्द छैन ।


स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत माग्न आउनेसित उनले गुनासो पनि गर्ने छैनन् ।रौतहट — पूर्व–पश्चिम राजमार्गको चन्द्रनिगाहपुर–धन्सार खण्डको लामाहा बस्तीका ७८ वर्षीय शेरबहादुर पहरीसित यतिखेर गुनासो ब्यक्त गर्ने कुनै शब्द छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत माग्न आउनेसित उनले गुनासो पनि गर्ने छैनन् ।रौतहट — पूर्व–पश्चिम राजमार्गको चन्द्रनिगाहपुर–धन्सार खण्डको लामाहा बस्तीका ७८ वर्षीय शेरबहादुर पहरीसित यतिखेर गुनासो ब्यक्त गर्ने कुनै शब्द छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत माग्न आउनेसित उनले गुनासो पनि गर्ने छैनन् ।रौतहट — पूर्व–पश्चिम राजमार्गको चन्द्रनिगाहपुर–धन्सार खण्डको लामाहा बस्तीका ७८ वर्षीय शेरबहादुर पहरीसित यतिखेर गुनासो ब्यक्त गर्ने कुनै शब्द छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत माग्न आउनेसित उनले गुनासो पनि गर्ने छैनन् ।


रौतहट — पूर्व–पश्चिम राजमार्गको चन्द्रनिगाहपुर–धन्सार खण्डको लामाहा बस्तीका ७८ वर्षीय शेरबहादुर पहरीसित यतिखेर गुनासो ब्यक्त गर्ने कुनै शब्द छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत माग्न आउनेसित उनले गुनासो पनि गर्ने छैनन् ।रौतहट — पूर्व–पश्चिम राजमार्गको चन्द्रनिगाहपुर–धन्सार खण्डको लामाहा बस्तीका ७८ वर्षीय शेरबहादुर पहरीसित यतिखेर गुनासो ब्यक्त गर्ने कुनै शब्द छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत माग्न आउनेसित उनले गुनासो पनि गर्ने छैनन् ।


रौतहट — पूर्व–पश्चिम राजमार्गको चन्द्रनिगाहपुर–धन्सार खण्डको लामाहा बस्तीका ७८ वर्षीय शेरबहादुर पहरीसित यतिखेर गुनासो ब्यक्त गर्ने कुनै शब्द छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत माग्न आउनेसित उनले गुनासो पनि गर्ने छैनन् ।

Tags:

Related Post